"IFM Electronic" dla IKS

Pragniemy serdecznie podziękować firmie "IFM Electronic" za pomoc której nam udzieliła.

Uzyskane wsparcie pomoże nam sfinansować zakup opon wysokociśnieniowych, dętek do wózków rugowych, ochronnych rękawic do gry oraz usługi centrowania kół do wózków rugbowych.

Wierzymy, że środki przekazane będą dobrą inwestycją firmy i przyczynią się do jeszcze większego wzrostu jej wizerunku w odbiorze społecznym.