miniWykłady dla uczniów

IKS JEŹDŹCY wraz z Doradcą burmistrza Mikołowa ds. osób z niepełnosprawnościami przeprowadzili serię wykładów dla młodzieży 5 szkół powiatowych nt. „Programu Uświadamiania konsekwencji bezmyślności młodzieży szkolnej” docierając do ponad 600 osób. Nasi zawodnicy Artur Matysiak i Albert Jachimiak opowiedzieli m.in. na własnych przykładach jak wygląda życie po wypadku i urazie rdzenia kręgowego. Cieszymy się że odzew na akcję był bardzo duży i pedagodzy oraz dyrektorzy szkół widzą sens takich spotkań zapraszając nas w następnym roku.

Dziękujemy władzom szkół za chęć i gościnność oraz uczniom za cierpliwość, spokój i zainteresowanie tematem. Do zobaczenia na wiosnę 2018!